4 коментара

Начало

XXVІІІ Национална конференция 
„Българското книжовно наследство –
част от европейското културното пространство“
 Пловдив, 7 – 8 юни 2018 г.
Уважаеми колеги,
ББИА отправя покана за участие с доклади в ХХVIIІ Национална годишна конференция на тема „Българското книжовно наследство – част от европейското културното пространство“. Конференцията ще се проведе на 7 и 8 юни 2018 г. в Пловдив. Крайният срок за подаване на заявки е 8 май 2018 г. 
 
Покана и информация за основните теми и проблеми на конференцията са публикувани на сайта на ББИА.
Мая Урумова, председател СНБ
Общо годишно отчетно-изборно събрание на ББИА
София, 19.04.2018 г.
Уважаеми колеги, 

На 19 април 2018 г. в Големия салон на БАН беше проведено Общо годишно отчетно-изборно събрание на ББИА. Председателят на УС на ББИА г-жа Снежанка Янева представи Отчетен доклад за дейността на Асоциацията през 2017 г. Делегатите на Общото събрание проведоха избор за Управителен съвет с мандат 2018 – 2021 г. в състав:

Председател:
Снежанка Янева

Членове:
Анета Дончева
Ваня Аврамова
Ваня Грашкина-Минчева
Галина Савова
Димитър Минев
Елица Лозанова-Белчева
Емилия Станева-Милкова
Калина Иванова
Надежда Груева
Спаска Тарандова

Поздравления за избраните колеги и пожелания за успешна и ползотворна дейност!

Мая Урумова, председател СНБ
e-mail: naucni_bibl_bbia@abv.bg

XXVII национална конференция

„Библиотеките – национална идентичност и многообразие“

8-9 юни 2017 г., София

ПРОГРАМА

Уважаеми колеги,

На 8.06.2017 г. в УБ „Св. Климент Охридски“ се проведе среща на Секцията на научните библиотеки към ББИА.

Взе се решение през юни 2018 г. в МУ – Пловдив да бъде проведена конференция на академичните библиотеки, по време на която ще бъде избран и следващият председател на Секцията.

Мая Урумова, председател СНБ
e-mail: naucni_bibl_bbia@abv.bg

 

Национална среща на Секцията на научните библиотеки към ББИА
„Им/пулсът на научните библиотеки в България“
16-17 юни 2016, Пловдив

Уважаеми колеги,

На 16 и 17 юни 2016 г. в Медицински университет – Пловдив ще се проведе среща на Секцията на научните библиотеки към ББИА на тема „Им/пулсът на научните библиотеки в България“.

Програмата включва презентационен и дискусионен панел, в рамките на които ще бъдат представени аспекти от дейността на научните библиотеки и ще бъдат дискутирани актуални проблеми от библиотечната практика.

Отправяме покана към членовете на секцията да се срещнем в Пловдив, за да усетим пулса на нашите библиотеки днес и да открием нови хоризонти за бъдещо развитие.

Заявка за участие можете да изпращате чрез регистрационния формуляр.

Лице за контакт: Мая Урумова, председател СНБ, тел.: 032 / 602598, мобилен: 0882512972, ел. поща: naucni_bibl_bbia@abv.bg

 

Динамични библиотеки: достъп, развитие, промяна
XXVI национална годишна конференция на ББИА
9-10 юни 2016, София

Тематични акценти:
• Библиотеките – достъп до информация за всички
• Библиотеките в помощ на образованието
• Библиотеките като „третото място”
• Библиотеките като платформа за развитие на умения и компетентности
• Библиотеките в дигиталната ера
• Библиотеките в мултикултурното общество
• Иновативни програми и услуги
• Новите читателски нагласи и потребности
• Модернизиране на библиотечното пространство.

Предложения за доклади (заглавие и анотация до 300 знака) се изпращат в срок до 16 май 2016 г. на имейл: adimitrova@lib.bg
Авторите на одобрени теми ще бъдат уведоми в срок до 25 май 2016 г.
За повече информация посетете сайта на ББИА.Избор на секретар

Уважаеми колеги,

Предстои избор на нов секретар на Секцията на научните библиотеки.
Моля, изпращайте вашите номинации на ел. поща: naucni_bibl_bbia@abv.bg

Мая Урумова, председател СНБОбщо годишно събрание на ББИА – 24 март 2016 г.

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 18, т. 1 от Устава на ББИА и въз основа на решение на УС на ББИА от заседание, проведено на 04 февруари 2016 г., свиква редовно Общо годишно събрание, което ще се проведе на 24 март 2016 г. от 9,00 часа в голямата зала на Българската академия на науките, София 1040, ул. „15 ноември“ № 1, при следния днeвен ред:

1. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на ББИА през 2015 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2015 г. и на бюджета на ББИА за 2016 г.
4. Приемане на Програма за дейността на Сдружението за 2016 г.
5. Разни.

Поканват се да присъстват всички индивидуални и колективни членове на ББИА.
Заявки за участие в Общото събрание (на индивидуалните и колективните членове) се изпращат до 20 март 2016 г. на имейл: bbia@lib.bg.Съобщение – покана за кандидатстване за грант за участие в конференция
1-3 октомври 2015, Истанбул

Уважаеми колеги,

Възползвайте се от възможността да кандидатствате за грант за участие в конференция по МЗС и доставка на документи по покана на IFLA.

IFLA is interested in providing participation grants especially to librarians from the Balkan countries. Please consider promoting the Call (forwarded below) to librarians in your country. The application deadline is 5 August 2015.

IFLA Call:

The IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section has a pleasure to announce the 2015 ILDS Conference Participation Grants for the librarians from the region who normally cannot attend IFLA events due to financial or other reasons.

The regions available for the grants are small countries in Balkan, around the Black Sea and the Near East.

The grants will include the cost of travel to and from Istanbul, the registration fee and hotel accommodation.

Interested applicants are welcome to submit,
· A short CV.
· A short application letter in which the applicant’s professional focus and the benefit of the ILDS Conference for his/her job is clearly stated.
· Estimation of travel costs to Istanbul from applicant’s country.

There are a limited number of grants. The grant recipients are required to submit a written report from the conference, which will be published in the Section’s web site and if possible, in local library journals.

The application should be sent by email to the Information Coordinator of the Section Peter Bae to the address sbae@princeton.edu by 5thAugust 2015. Successful applicants will be notified by August 20th.

The conference website is at:
http://meetings.ankos.org.tr/ilds2015/

IFLA DDRS Section:
http://www.ifla.org/docdel

More information:
Pentti Vattulainen (Mr.)
Chair, IFLA DDRS Section
Director, National Repository Library, Finland
pentti.vattulainen@nrl.fi
View this on Basecamp


 

Уважаеми колеги,

предстои да бъде организирана годишната среща на секцията. Предлагам срещата да се състои по време на Националната конференция на ББИА.

Очаквамe вашите предложения за теми, които да обсъдим.

 

Новата наредба за фондовете може да намерите тук.

Проведени са разговори със специалисти, които препоръчват да бъде подготвена нова наредба за научните и училищни библиотеки, която да се създаде на основата на приетата към Закона за обществените библиотеки. За осъществяването на тази задача е необходимо да подготвим писмо, което ще бъде изпратено от името на асоциацията към Министерство на образованието, което от своя страна ще изиска наредбата по служебен път от Министерство на културата. Процедурата не е лесна, но е изпълнима.
За да осъществим всичко това е необходимо да изпратите на е-поща naucni_bibl_bbia@abv.bg до 8.05 информация кои точки от Наредбата не са приложими за вас. Основната цел е да бъдат премахнати точките, които не могат да бъдат приложени за нашите библиотеки. Може да предложите и текст, който сметнете, че е необходимо да бъде добавен.

Попаднахте в блога на Секцията на научните библиотеки към ББИА

 

 

4 comments on “Начало

 1. Здравейте колеги,

  Ние сме малка библиотека, която има много работа. Потребителите ни са особен вид хора, те са над правилата и понякога стигаме до конфликтни ситуации при неспазването на сроковете за връщане.
  Бих искала да се допитам до всички вас как сте решили този проблем. Включили ли сте някакъв текст от рода на „При неспазване на срока за връщане читателят подлежи на… или на читателя се отнемат правата за ползване на библиотеката“ в Правилата за обслужване? Обвързани ли са другите звена на висшето училище с каузата „срок на връщане“, т.е. може ли студент, който дължи книги да презаписва година след година без да се издължи, може ли да получи диплома за съответната степен при същите условия? Има ли изрично разпореждане на ръководството по този проблем?
  Целият екип на библиотеката ще ви бъдем много благодарни, ако ни посдкажете различни решения, за да изберем точното решение за нашата Академия.

  Благодаря ви!

 2. Аз бих могла да отговоря според опита на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. При нас няма глоби или нещо такова за закъсняло връщане на заета литература. Но със заповед на Ректора на СУ се задължават всички инспектори да изискват печат в книжките, че студентът не дължи книги – това е при записване на година. Към комплекта документи за издаване на диплома се изисква и бележка от библиотеката, че не се дължат книги. Това за съжаление не е влязло в Правилата за обслужване на читатели, но все пак заповед на Ректора има по-голяма тежест като документ.

  Поздрави,
  Биляна

 3. Благодаря на колегата Яврукова и се надявам и други колеги да споделят своя опит.
  Надя

 4. И при нас в библиотеката на НВУ“Васил Левски“ гр. В.Търново имаме проблем с връщането на литературата. Проблем се явява от това, че при нас има специалности, които само първи курс се обучават във факултета във В.Търново, а след това заминават в гр.Шумен и гр. Д.Митрополия. Има Правилник за ползване на библиотеката, има заповед на Ректора, но има доста студенти, които прекъсват още първи семестър и след това не си възстановяват правата. При нас също се издава служебна бележка , че обучаемият няма задължение към библиотеката и само при представянето й може да получи дипломата си. Литература за новата учебна година даваме , след като се върне взетата от предходната . От безкомпромисното отношение на библиотекарите към нередовните читатели много зависи и отношението им към задълженията! Постепенно се научават, че има правила и те трябва да се спазват. За съжаление този проблем скоро няма да изчезне напълно! С удоволствие ще следя за по-добри практики и постижения на колеги!
  Поздрави,
  Ваня Илиева

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s